“ยังแฮปปี้” สังคมแห่งความสุขของคนวัยเก๋า

“ยังแฮปปี้” สังคมแห่งความสุขของคนวัยเก๋า

“ยังแฮปปี้” สังคมแห่งความสุขของคนวัยเก๋า หนึ่งในผลลัพธ์ความสำเร็จธุรกิจเพื่อสังคมจากโครงการ “ยูธ โคแล็บ”

“สังคมผู้สูงอายุ” หรือ Ageing society ถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นด้านสังคมที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญและให้ความสำคัญ ซึ่งประเทศไทยก็กำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์เช่นกัน โดยพบว่าประชากรผู้สูงอายุในปี 2565 นั้นมีมากกว่า 12 ล้านคน หรือคิดเป็น 18.3% ของประชากรทั้งหมด เมื่อประเทศเต็มไปด้วยประชากรผู้สูงอายุ ก็จะทำให้โครงสร้างการขับเคลื่อนประเทศมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จึงจำเป็นต้องมีมาตรการ และมีการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น แน่นอนว่าทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ เพราะหลายครั้งความสำเร็จในอนาคต มักมีจุดเริ่มต้นจากแรงบันดาลใจหรือพลังสร้างสรรค์อันเล็ก ๆ ของคนบางกลุ่ม

สังคม

เช่นเดียวกับ “Young Happy” หรือ “ยังแฮปปี้” ก็เป็นหนึ่งธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่มุ่งสร้างสังคมของผู้สูงอายุในไทยและทั่วโลก เพื่อเปลี่ยนแปลงมุมมองของสังคมที่มีต่อผู้สูงอายุ จากจุดเริ่มต้นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มองเห็นถึงปัญหาของผู้สูงอายุจากคนในครอบครัวก่อน จนนำไปสู่การก่อตั้งธุรกิจปี 2560 และเดินหน้าต่อยอดธุรกิจเพื่อสังคม ด้วยความตั้งใจว่าสิ่งที่ทำจะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุคนอื่น ๆ ในสังคมได้อย่างยั่งยืน โดย “ยังแฮปปี้” เป็นหนึ่งในไอเดียธุรกิจเพื่อสังคม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการเข้าร่วมโครงการ ยูธ โคแล็บ 2017 (Youth Co:Lab 2017) จากความร่วมมือของมูลนิธิซิตี้ (Citi Foundation) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มาแลกเปลี่ยนไอเดียธุรกิจ และนวัตกรรมเพื่อสังคม ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพเยาวชน โดยมุ่งเน้นพัฒนาให้ความรู้ ความเข้าใจ และให้คำปรึกษาแก่เยาวชนในด้านต่าง ๆ สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม ที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นในสังคมโลก รวมถึงยังได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปนำเสนอธุรกิจเพื่อสังคมบนเวทีสนทนาระดับเอเชียแปซิฟิก ไม่ว่าจะเป็น ยูธ โคแล็บ ซัมมิท 2019 ประเทศเวียดนาม และล่าสุด ยูธ โคแล็บ ซัมมิท 2022 ที่ประเทศสิงคโปร์อีกด้วย

นายธนากร พรหมยศ ประธานกรรมการบริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง “ยังแฮปปี้” (YoungHappy) เปิดเผยว่า สำหรับความหมายของชื่อ “YoungHappy” คือต้องการสื่อสารให้คนทั่วไปเข้าใจได้ง่าย โดยเรียกแบบทับศัพท์ว่า “ยังแฮปปี้” หมายถึง ยังมีความสุข ไม่ว่าจะเป็นวัยอะไรก็ตามทุกคนล้วนต้องการความสุขในชีวิต โดยเฉพาผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันจากข้อมูลพบว่า กลุ่มผู้สูงอายุในไทยมีจำนวนกว่า 14 ล้านคน โดยจำนวน 80% ยังเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสามารถดำเนินวิถีชีวิตได้อย่างปกติ แต่อย่างไรก็ตามกลับพบว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตชุมชนเมือง เช่น กรุงเทพฯ กว่า 60% ประสบกับปัญหาด้านสุขภาพจิตใจ เช่น ความเหงา ความรู้สึกไร้ค่าไม่มีตัวตน เนื่องด้วยสภาวะแวดล้อมของครอบครัวและปัจจัยทางสังคมเมืองที่มีความแตกต่างกับสังคมต่างจังหวัด จนทำให้อาการเจ็บป่วยทางจิตใจเหล่านี้เป็นหนึ่งในต้นเหตุที่นำไปสู่อาการป่วยทางกายต่อมาของผู้สูงอายุ นำมาซึ่งค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและภาระในการดูแลที่เพิ่มขึ้นต่อครอบครัว และสังคม จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ทีมผู้ก่อตั้ง มองหาวิธีแก้ปัญหาดังกล่าว โดยเป้าหมายหลักคือการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสภาวะจิตใจที่เข้มแข็ง รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า พึ่งพาตัวเองได้ และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสนุกสนานมีความสุขให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แนะนำข่าวเพิ่มเติม>>> อึ้ง! ปาล์ม เปรมทัต นายแบบผู้ล่วงลับ คือ 1 ในเหยื่อ Forex-3D จนไร้เงินรักษา